DISCLAIMER

De website van Perceptiedenken.blog is met de grootst mogelijke zorg gebouwd en wordt ook als zodanig onderhouden. Aan de inhoud van de website Perceptiedenken.blog kunnen geen rechten worden ontleend en er kan geen aanspraak worden gemaakt op de juistheid en volledigheid van de inhoud.

Perceptiedenken.blog kan niet garanderen dat de website (applicaties), apparatuur en de verbinding foutloos of ononderbroken of ongewijzigd functioneren. De bezoeker is verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie afkomstig van de website van Perceptiedenken.blog en zal deze informatie zelf op juistheid en volledigheid dienen te toetsen.

De inhoud op Perceptiedenken.blog zal altijd van respect voor (de mening van) anderen getuigen. Perceptiedenken.blog behoudt zich het recht voor om reacties van lezers die hier niet op aansluiten, te weigeren, aan te passen of te verwijderen.

Perceptiedenken.blog is niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit het gebruik van haar website.

Copyright

Alle teksten en afbeeldingen op deze site zijn, tenzij anders vermeld, eigendom van Perceptiedenken.blog en vallen onder copyright. Herpublicatie is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Perceptiedenken.blog.

Privacy Statement

Zie voor het gebruik van cookies de Privacy Statement van Perceptiedenken.blog op deze website.

 

De website van Perceptiedenken.blog is via een SSL beveiligde verbinding te bereiken.
Het adres van de website is: https://www.perceptiedenken.blog

Perceptiedenken.blog behoudt zich het recht voor om wijzigingen in haar disclaimer aan te brengen.

 

Laatste wijziging: 20 april 2020